Eldonejo  Libera

A Walk at Night (Yohanes Manhitu)

 

Collection of 110 life inspired poems: 65 in English and 45 in French. Some of the French poems have won poetry contests in the Indonesian city of Yogyakarta.

8 antverpenaj legendoj (Tradukis Lode Van de Velde)

 

Antverpeno estas ege malnova urbo, kiu unuafoje aperis en la kronikoj de la jaro 684, sub la nomo Antverpia. Neeviteble do tiu ĉi malnova urbo naskis multajn popolajn legendojn. En tiu ĉi libreto ni kompilis la plej konatajn legendojn el la urbo. Por la ŝatantoj de legendoj, ni aldonis fine de tiu ĉi libreto ankoraŭ du aliajn legendojn el Belgio, nome pri la mondvaste konata statueto de 'Manneken Pis'. La libreto estas tutkolora kaj ilustrita. Prezo: 13 eŭroj.

Amo kaj malamo (Julian Modest)

 

Kiu estas la murdisto? Plamen Filov estas riĉulo, kies familio loĝas en “Lazuro”, la plej eleganta kvartalo de la konata mara urbo Burgo. Okaze de sia kvardekjariĝo li organizas grandan feston, invitante multajn gastojn. Meznokte, kiam la gastoj foriras, Plamen Filov trovas en la korto de la domo anoniman minacan leteron. Post semajno iu murdas lin. Komisaro Kalojan Safirov, kiun la legantoj jam bone konas el la romano “Serenaj matenoj” de Julian Modest, komencas esplori kaj serĉi la murdiston. La demandoj estas pluraj: kiu kaj kial murdis Plamen Filov? “Amo kaj malamo” estas alloga legaĵo por ĉiuj, kiuj deziras pasigi agrablajn horojn, ĝuante la bonegan Esperantan stilon de Julian Modest kaj perfektigi siajn lingvokonojn. Prezo: 8 euroj.

Aspiroj (Lode Van de Velde)

 

Okazas murdo. Cirklaj ondetoj ekmoviĝas surface en ĉiujn direktojn, influante la ĉirkaŭaĵon. Neniu restas netuŝita de la okazintaĵo. Jen kroniko de neanoncita murdo. "Aspiroj” ne estas klasika detektiva romano en kiu oni serĉas la kulpinton, sed psikologia mozaik-romano kiu ekzamenas la influon je la ĉirkaŭĵo. Atentema leganto tamen trovos la solvon.
Prezo: 15 eŭroj.

Atenco (Julian Modest)

 

En la romano “Atenco” la konata Esperanta verkisto Julian Modest talente priskribas la tempon de la Malvarma Milito. Dum la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento, la sekretaj servoj en la landoj de Orienta Eŭropo sendis en la okcidenteŭropajn landojn spionojn, kies tasko estis liveri sekretajn informojn pri la politiko, industrio, scienco kaj armado de la okcidenteŭropaj landoj. La ĉefrolanto en la romano, estas spiono en Francio. La romano allogas per streĉa intrigo, atentokapta enhavo kaj flua Esperanta stilo. Prezo: 10 eŭroj

Baza kurso pri fotografio (Lode Van de Velde)

 

Tiu ĉi plenkolore ilustrita kurso pri fotografio celas helpi al ĉiuj kiuj ŝatas fari fotojn. Inter la traktataj temoj estas: kompozicio, teknikaj kaj praktikaj konsiloj kaj postaj plibonigoj per komputilo.

 

La libro estas kolore ilustrita por pli bone klarigi la diversajn teknikojn. Prezo: 17,20 eŭroj

Blisa Skribo (Lode Van de Velde)

 

Kurso pri la blisa skribo kun vortaro. La blisa skribo estas uzata kiel helpskribo por kompuniki kun homoj kiuj pro handikapo ne povas uzi la kutimajn lingvojn. La kurso klarigas la strukturon de la blisa skribo kaj kiamaniere fari la simbolojn.

 

La dua parto de la libro estas la vortaro. Prezo: 8 eŭroj

Blua sonĝo en Antverpeno (J.M. Progiante)

 

Post la aventuro en Brazilo, kiam ili devis solvi la enigmon de "La malbeno de Tarumo kaj Nurana", Andrea, Hua, Mavomo, Roza kaj Eriko renkontiĝas denove por klarigi novan misteron, nun en Antverpeno, Belgio. Du aliaj personoj kuniĝas kun ili: la knabino Klara kaj la juna diplomato Lufimpu. En streĉa tago, ili havas malmultajn horojn por forkuri de danĝera bandito, liberigi senkulpan viron kaj ankoraŭ evitigi tragedion en hotelo, kie okazas grava kunsido de UN. Por tio, ili bezonas deĉifri mesaĝon pri la Blua Sonĝo. La libro estas tute kolora kaj ilustrita. 

Prezo: 20 eŭroj.

Ĉasisto de sonĝoj (Julian Modest)

 

Jen kolekto de 26 novaj rakontoj kaj 1 eseeto de la konata esperanta verkisto Julian Modest. La rakontoj de tiu ĉi libro estas tre plaĉaj pro ilia diverseco, la flua kaj bela lingvaĵo, la originala enhavo kun la surprizaj, ne-kliŝaj finoj, ofte - prave - tre realismaj, kontraste al kutimaj fabelecaj rakontoj kun bona fino.

Prezo: 8 eŭroj.

Desegni pli facile (E.G. Lutz)

 

El la antaŭparolo: Tiu ĉi libro estas kombino de du manlibroj pri desegnado de E.G. Lutz, nome What to draw and how to draw it (1913) kaj Drawing made easy (1921), ambaŭ libere disponeblaj en la publika havaĵo. En siaj libroj, Lutz ne tro teorie kaj kun humuro instruas kiamaniere pli facile desegni, analizante la objektojn, komencante ĉiam per tre bazaj linioj aŭ geometriaj figuroj. Krome, li defias la lernantoj ne nur desegni izolitajn figurojn aŭ objektojn, sed ankaŭ regule montras ilin en sceno. La libroj aperis antaŭ pli ol 100 jaroj, en tute alia tempo do, kio speciale videblas en la paĝoj pri desegnado de homoj, ludiloj kaj transportiloj, kiuj impresas tre malnovstilaj. Ĉu pro tio oni forgesu aŭ forĵetu liajn librojn? Laŭ mi, tute ne! Unuflanke ĝi montras la vivon de tiu epoko, komence de la 20-a jarcento, aliflanke, iom lerta desegnisto povas tamen utiligi eĉ la malnovstilajn ekzemplojn. Prezo: 12,50 eŭroj.

Epizodoj (Lode Van de Velde)

 

Esperantolingvaj poemoj pri la vivo, amo, emocioj, ideoj, pensoj, ...   Prezo: 7,50 eŭroj.

Fortoj, fotoj, vortoj (Lilia Nikolova)

 

Jena kolekto de 145 hajkoj estas la rezulto de pura travivado, akra observado, filozofia pripensado kaj granda amo por la naturo. Ni varme konsilas legi ĝin malrapide por pli bone ĝui ĝian profundecon.  Prezo: 11,50 eŭroj.

 

Fotografia terminaro (Lode Van de Velde)

 

Tiu ĉi fotografia terminaro enhavas pli ol 400 terminojn pri cifereca kaj analoga fotografio, inkluzive terminojn por la plej novaj inventoj.   SENPAGA! (ePub & PDF)

I Love You (Lode Van de Velde)

 

"I Love You"... in 300 languages. In this book you can find the translation of 'i love you' in over 300 languages and dialects of the world. A perfect present for your lover, for a birthday, an anniversary, a wedding, for Valentine's day or any other occasion. For those interested in languages, this 'love dictionary' provides a great glimpse on the diversity of the world's languages. All translations are given in the original writing system wherever possible, followed by the pronunciation.

Price: 9 euro

Indonezia-Esperanta Proverbaro (Yohanes Manhitu)

 

Ĉiu nacia lingvo havas siajn proverbojn, kaj la indonezia lingvo ankaŭ havas siajn. En tiu ĉi proverbaro, troviĝas 1000 indoneziaj proverboj libere selektitaj kaj tradukitaj en Esperanton kune kun siaj signifoj aŭ klarigoj. La celo de ĉi tiu libro estas dividi kun la mondo – pere de Esperanto – kolekton de indoneziaj proverboj, kiuj estas parto de la indonezia (aŭ malaja) folklora riĉaĵo. La indoneziaj proverboj en ĉi tiu libro estas aranĝitaj alfabete laŭ la unua litero de ĉiu proverbo (de A ĝis Z), ne laŭ proverbotemoj, kiel oni eble vidis en iuj proverbaroj. Do, oni povos facile trovi proverbon se oni scias la unuan literon de la proverbo, kiun oni serĉas. La nuna dulingva proverbaro estas farita laŭ mia propra iniciato, kiel indoneziano kaj esperantisto, kiu amas lingvojn kaj literaturon.

Prezo: 11,50 eŭroj.

Inspiraj rakontoj (tradukis Lode Van de Velde)

 

Tiu ĉi kolekto de 20 rakontoj el diversaj mondpartoj strebas inspiri kaj pensigi vin pri la ĉiutaga vivo.

 

Eldonita por Movado sen Nomo. Prezo: 4,99 eŭroj.

Karlo - Eenvoudig leesboek in het Esperanto (Edmond Privat)

 

Het boekje "Karlo" is ideale lectuur voor wie een cursus Esperanto afgerond heeft, de taal wil oefenen en nieuwe woorden leren. Het verhaal beschrijft het leven van een fictieve “Karlo” (Karel) en dit vanaf zijn geboorte tot en met zijn huwelijksreis, alsook het overlijden van zijn grootvader. Op deze manier komen de belangrijkste gebeurtenissen uit een mensenleven aan bod en leer je meteen de bijbehorende woordenschat. Nieuwe woorden staan onderstreept in de tekst en rechts vind je de vertaling van dit woord of deze woordstam, telkens in het enkelvoud of in de infinitief, net als in een woordenboek. Zo leer je om het woord in de tekst zelf op de juiste manier te interpreteren. Prijs: 10 euro

Kiel kaj kial manĝi vegane (Lode Van de Velde)

 

Tiu ĉi libreto klarigas kial veganismo estas grava kaj donas kelkajn konsilojn por la preparado de manĝoj.

 

(Atentu, ne estas receptolibreto.) SENPAGA! (PDF)

Kunpatroj kaj kunpatrinoj (Ademir Barbosa Junior

 

Tiu ĉi libro enhavas 7 rakontojn de Umbando, religio, naskiĝinta en Brazilo kiel rezulto de miksiĝo de indianaj, afrikaj kaj eŭropaj kredoj. La religio ne estas tre konata ĉar persekutata de brazilaj registaroj kaj suferanta multajn antaŭjuĝojn fare de alireligiaj homoj. Prezo: 7 eŭroj.

 

La alieniĝo (Lode Van de Velde)

 

Paciento en psikiatria hospitalo notis siajn travivaĵojn kaj faris desegnojn apude. Neniu kuracisto sukcesis klarigi la priskribitajn eventojn. Legu kaj juĝu mem!

 

(Eksperimenta ilustrita novelo.)  Prezo: 8 eŭroj.

La eta leono lernas aliajn blekojn (Lode Van de Velde, ilustris: Anna Lobo de Carvalho)

 

Ie en Afriko loĝas eta leono. Iun tagon, li decidas ke li volas lerni la blekojn kiujn faras liaj amikoj. Kion li tiam ankoraŭ ne scias, estas ke tio eĉ utilos al li ankoraŭ! Post la rakonto aperas kelkaj instruaj paĝoj pri la diversaj bestoblekoj kaj rilataj proverboj. "La eta leono lernas aliajn blekojn" taŭgas por infanoj ekde 3 jaroj.

Prezo: 10,19 eŭroj.

La fera birdo (Julian Modest)

 

"La fera birdo" estas originala novelaro de unu el la plej talentaj nuntempaj bulgaraj kaj Esperantaj verkistoj - Julian Modest. Ĉiu lia rakonto estas metaforo, kiu impresas per perfekta lingvo, eleganta stilo kaj filozofia sugesto. Modest spertas vide kaj bilde priskribi ordinarajn heroojn kaj okazintaĵojn, kiuj igas nin mediti pri la senco de la vivo, pri la homa ekzisto, pri la ĝojoj kaj ĉagrenoj, kiuj akompanas nin.

La malbeno de Tarumo kaj Nurana (J.M. Progiante)

 

Kvin infanoj el malsamaj kontinentoj renkontiĝas en Brazilo okaze de kongreso de la internacia lingvo. Ili pretervole implikiĝas en aventuron kiu komenciĝis antaŭ jarcentoj, kiam du totemoj estis ŝtelitaj el indiĝena tribo kaj el tio naskiĝis terura malbeno. Tiu ĉi libro en 2018 estis elektita "Infanlibro de la jaro" en Belartaj Konkursoj de UEA. La libro estas tutkolora kaj tre bele ilustrita!   Prezo: 23,29 eŭroj.

La pirata insulo (Julian Modest)

 

Ĉu ie ekzistas pirata insulo, stranga pirata ŝipo, kuraĝa fiŝkaptisto kaj bela knabino, kiu havas la neordinaran nomon Olivia? Jes, ili ekzistas en la fabelo de Julian Modest. La talenta Esperanto-verkisto alloge rakontas la mirindan historion de la Pirata Insulo, per kiu li enkondukas la infanojn en la miraklan mondon de la Esperanta literaturo kaj vekos ilian fantazion. Legante “La Pirata Insulo” la infanoj kaj iliaj gepatroj travivos agrablan, neforgeseblan vojaĝon.

La vegetara leono (Lode Van de Velde)

 

"La vegetara leono" estas facila, ilustrita rakonto por infanoj en grandformata libro. Post la rakonto venas mallonga raporto pri vere ekzistinta vegetara leono. Fine, la libro enhavas ankaŭ 20 paĝojn kun receptoj, allogaj por fari kune kun infanoj.

Lunpoezio (Diversaj aŭtoroj)

 

Antologio de la Lunpoezio-Konkursoj kun verkoj de: Dimitrije Janičić, Donald Jacob Uitvlugt, Gilberto Salazar, Giuliano Giorgetti, Jaroslav Krolupper, Jindriska Drahotova, Leokinetic, Lode Van De Velde, María C. De Armas (LUNO), Sara Larbar, Waldemar Lipowicz.

Manĝeblaj sovaĝaj plantoj (Lode Van de Velde)

 

Tiu ĉi libreto prezentas 20 oftajn manĝeblajn, sovaĝajn plantojn, kun la nomo en esperanto kaj la latina, franca, germana kaj nederlanda lingvoj. Kun ĉiu planto venas jenaj klarigoj: kelkaj ĝeneralaj sciindaĵoj; la nomo en 6 lingvoj; kiuj partoj estas manĝeblaj (manĝindaj); konsiloj pri farado de teo per la plantoj; eventuala kuraca efiko; eventualaj avertoj pri la uzo de la planto.

 

Mi Amas Vin (Lode Van de Velde)

 

La frazo "Mi Amas Vin"... en 300 lingvoj. En tiu ĉi libro vi trovos la tradukon de la frazo "mi amas vin" en pli ol 300 lingvoj (kaj kelkaj dialektoj) de la mondo. Perfekta donaco por via kara, okaze de naskiĝdatreveno, edziĝo, jubileo, Sankta Valenteno kaj tiel plu. Por ĉiu kiu interesiĝas pri lingvoj, tiu ĉi "am-vortaro" donas belan rigardon al la diverseco de la lingvoj en la mondo. Ĉiuj tradukoj aperas laŭeble en la originala skribo kun transliterumo aŭ prononco.

Mi, Roki (Elena Popova)

 

Tiu ĉi libreto prezentas malgrandajn, ĉiutagajn aventurojn de hundoj kaj katoj, kaj ilian percepton de la mondo. La historietoj taŭgas por ĉiuj kiuj ŝatas hundojn kaj katojn kaj serĉas facilan legaĵon.

Mirakla fabelo (Julian Modest)

 

Ĉu okazas mirakloj? Jes. En malvarma vintra nokto iu neĝhomo, farita de infanoj, subite ekparolas. Ĝi ne deziras esti sola, sed havi amikojn kaj travivi neordinarajn aventurojn. La verkisto Julian Modest priskribas mirindan mondon, en kiu ĉio estas alloga kaj fabele bela.

Momentoj (Hajkoj) (Lode Van de Velde)

 

Kolekto de hajkoj, japanstilaj poemoj originale verkitaj en Esperanto.

 

Multlingva Frazlibro (Yohanes Manhitu)

 

En tiu ĉi libro, vi trovos diversajn specimenfrazojn, kiujn vi povas rekte uzi por fari komunikadon en diversaj situacioj. Tiu ĉi frazlibro estas skribita por praktika uzo kaj enhavas dek lingvojn: Esperanton, indonezian, davanan, oficialan tetuman, kupang-malajan, anglan, francan, hispanan, portugalan, kaj italan (kiun la unua eldono ne enhavas). Krom la indonezia, troviĝas ĉi tie tri aŭstroneziaj lingvoj aktive uzataj en Timoro, nome la davana, la oficiala tetuma, kaj la kupang-malaja.

Murdo en la parko (Julian Modest)

 

En pluva vespero en parko, proksime al sia hejmo, estas mortpafita la juna ĵurnalistino Maria Kirilova. La murdo, tute nekomprenebla kaj mistera, vekas plurajn demandojn. La ĵurnalistino ne havis malamikojn...

Ne forgesu mian voĉon (2 noveloj) (Julian Modest)

 

En “Ne forgesu mian voĉon” estas amo, sekretoj, mistero. La pentristo Veselin kaj la ĵurnalistino Milena renkontiĝas, konatiĝas, ekamas unu la alian, sed ilia amo ne daŭras longe. Subite Milena malaperas; iu verŝajne murdis ŝin. Veselin vane serĉas ŝin. Restas nur la rememoroj pri Milena kaj la sola deziro de Veselin neniam forgesi ŝian voĉon. En “Aŭtuna ferio” la ĉefheroo Martin estas talenta verkisto. Por finverki sian novan romanon li iras en belan maran ripozejon, luas hotelan ĉambron, esperante, ke en silento kaj trankvilo li daŭrigos la verkadon. Tamen tie li renkontas allogan enigman junulinon kaj okazas kelkaj strangaj eventoj. La du noveloj ravas per streĉaj intrigoj kaj modela Esperanta stilo.

Ne serĉu la murdiston! (Julian Modest)

 

Inspektoro Kalojan Safirov, kiun ni konas de la aliaj libroj de Julian Modest spertos grandan dilemon kiam li esploras novan murdon... “Ne serĉu la murdiston” estas krimromano en kiu Julian Modest beletre montras socion en kiu regas korupto, malĉasteco, hipokriteco kaj avido. Socio, en kiu la mono estas gvidforto kaj la potenco solvas eĉ la plej komplikajn kaj malhonestajn problemojn. La verkisto starigas gravajn demandojn: kia devas esti la moralo de homoj, kiuj havas potencon, de homoj, kiuj devas sekvi la postulojn de la leĝoj kaj kies ofico estas servi al la justeco? La romano allogas per sia streĉa enhavo kaj flua lingvaĵo.

Nigra-blanko 2008 (Lode Van de Velde)

 

Nigra-blanka art-fotografio, zwart-wit Kunstfotografie, Black and white art-photography.

 

Picture Book with Bliss-Words (Lode Van de Velde)

 

Ĉi tiu Bildlibro kun Bliss-Vortoj estas bildvortaro por la lingvo Bliss aŭ Blissymbolics. Ĝi enhavas 450 Bliss-vortojn el ĉiutaga vivo, klarigitaj per bildoj en 35 kategorioj. En la malantaŭo de la libro, estas ekzerca sekcio por praktiki elekton de Bliss-simboloj. La bildlibro uzas nur bildojn, do perfekte uzebla por esperantistoj.
 

This Picture Book with Bliss-Words is a picture dictionary for the Bliss or Blissymbols language. It contains 450 Bliss words from daily life, explained with pictures in 35 categories. In the back of the book, there is an exercise section to practise a selection of Bliss symbols.

Piaj malprudaĵoj (Gérard Lecarpentier)

 

Gérard Lecarpentier estas emerita instruisto de la francaj lingvo kaj literaturo kaj la latina lingvo en franca mezgrada lernejo. Li vivas en Normandio kun sia edzino kaj hundo. Dum siaj ĉiutagaj promenoj tra la bela kamparo normanda, li oftege pripensadas tekstojn, rigardante la normandajn bovinojn, eble pli famekonatajn ol la aŭtoro mem kaj kiuj cetere (kutime) ne tre helpas por la verklaboro. Malgraŭ ĉio, jen antaŭ viaj okuloj troviĝas kompilaĵo de liaj plej bonaj novel(et)oj, portretoj, tradukaĵoj, parodioj kaj pliaj diversaĵoj. “La mallongaj tekstoj estas amuzaj, tamen ili ne nur ridigas la legantojn, sed igas ilin mediti pri la eternaj problemoj de la vivo.” (Julian Modest)

Plantaardig broodbeleg (Lode Van de Velde)

 

Met de recepten in dit boekje kun je snel en zonder moeite meer dan 100 plantaardige broodsmeersels maken. Geschikt voor al wie graag gezond en gevarieerd eet; in het bijzonder voor vegetariërs en veganisten. Alle recepten zijn zonder veel exotische producten. De recepten zijn van nature uit glutenvrij; ongeveer de helft is geschikt voor rawfood-liefhebbers. De recepten zijn zo gemaakt, dat er heel gemakkelijk van afgeweken kan worden; dit wordt zelfs gestimuleerd. Zo zit je nooit vast als één of ander ingrediënt ontbreekt.

Platlando (Edwin Abbott Abbott, Hu Shenghao)

 

Platlando priskribas dudimensian mondon, kies loĝantoj estas plurlateroj, dividitaj en malsamajn kastojn laŭ la nombro de siaj lateroj. La cirkloj estas de la plej alta kasto, kaj la rektaj linioj, la virinoj, apartenas al la plej malalta. La rakontanto, humila Kvadrato, klarigas al la legantoj kiamaniere la socio estas organizita kaj montras ĝiajn malfacilaĵojn en sprita maniero.  Krom tiu ĉi dudimensia mondo, povas ekzisti ankaŭ 1- kaj 0-dimensiaj mondoj. Sed, ĉu ekzistus ankaŭ 3- kaj eĉ 4-dimensiaj mondoj? Tiu ĉi romano estas delicaĵo por ŝatantoj de matematiko, pli precize geometrio, sed samtempe ĝi estas satiro kiu kritikas la socian hierarkion en la viktoriana epoko en kiu Abbott vivis.

Praktika foto-vortaro (Lode Van de Velde)

 

En tiu ĉi Praktika foto-vortaro vi trovos pli ol 200 kolorajn bildojn kaj pli ol 300 vortojn el la ĉiutaga vivo, ordigitaj en 27 kategorioj. Tiu ĉi libro do taŭgas ne nur por familioj kun infanoj, sed ankaŭ por instruistoj kaj lernantoj de Esperanto.

Princino Laŭdata (Yohanes Manhitu)

 

Dulingva poemaro en esperanto kaj la davana lingvo.

 

Pluraj poemoj jam aperis en Beletra Almanako kaj aliloke.

Sekreta taglibro (Julian Modest, kun antaŭvorto de Fernando Pita)

 

“Sekreta taglibro” estas romano pri la hungara revolucio en 1956 kaj ĝia resono en socialista Bulgario. Ĝi montras la veran bildon de la hontiga sociordo, kiam milionoj da homoj vivis en la socialista tendaro malantaŭ la fera kurteno.

Sen novaĵoj pri Gurb (Eduardo Mendoza)

 

Eksterterano, kapabla alpreni iun ajn aspekton, alvenas al la antaŭ-olimpika Barcelono, kie li perdis sian vojaĝkunulon Gurb. Per lia taglibro ni ekkonas la nekredeble amuzajn aventurojn kiujn eksterterano travivas en Barcelono, dum li fervore serĉas sian kunulon. En ĉi tiu parodia kaj satira historio, la inventemo de Eduardo Mendoza transformas la ĉiutagan Barcelonon en scenejon de karnavalo, malantaŭ kiu la vera vizaĝo de la urba estas rivelita. La libron riĉigas antaŭparolo de la aŭtoro mem, kiu priparolas la estiĝon de la libro kaj la influon kiun la libro havis je lia propra vivo.

Serenaj matenoj (Julian Modest)

 

En suna aprila tago en mara urbo subite malaperas Klara, bela, talenta knabino, lernantino en la lasta gimnazia klaso. Ĉu oni forkaptis ŝin por ĉantaĝi ŝiajn gepatrojn pri mono, ĉu por prostitui ŝin eksterlande aŭ ĉu iu murdis ŝin? Al tiuj ĉi demandoj devas respondi la polica komisaro Kalojan Safirov. ​La romano, kies stilo kaj lingvaĵo estas klaraj, taŭgas por ĉiuj esperantistoj kiuj volas ekzerci la lingvon.

Stenen kaatsen (Lode Van de Velde)

 

Stenen kaatsen, gedichten, waarvan meerdere bekroond werden in poëziewedstrijden.

Taalcursus Esperanto (Lode Van de Velde)

 

Met deze taalcursus zul je snel en goed inzicht krijgen in het Esperanto. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de elementen die je reeds kent uit het Nederlands en af en toe vallen we terug op je (passieve) kennis van o.a. het Frans en Engels. Het Esperanto zelf is dan ook grotendeels gebaseerd op elementen uit Westerse talen. Verder worden er in de cursus ook zoveel mogelijk geheugensteuntjes gegeven.

Tra la padoj de la vivo (Julian Modest)

 

En la romano “Tra la padoj de la vivo” Julian Modest talente priskribis la luktojn de sola patrino kun filino, la konfrontojn, la proponojn plej diversajn, ofte ne utilajn, eĉ dubindajn. Ĉu la protagonisto sukcesas ĉiam esti forta virino? Ĉu ŝi ĉiam faras la ĝustajn decidojn? Tiu ĉi romano kunportas vin sur la pado tra ŝia vivo kaj rivelos al vi la respondojn. Ĉiel ajn, unu afero estas certa: patrino faras ĉion por la feliĉo de sia filino.

Trollen op de Groene Heuvels (Lode Van de Velde)

 

Daan is een gewone jongen van 13. Op een dag wordt hij in het bos aangesproken door enkele wezens die hij niet kan zien. Hij denkt aanvankelijk dat het een grap is, tot de twee nimfen zich kort zichtbaar maken. Ze roepen de hulp van Daan in om het "Groot Boek van de Natuur" terug te halen, dat door trollen gestolen werd. Het Boek is van groot belang, aangezien er de spreuken en recepten in staan die nodig zijn om dieren uit hun winterslaap te halen in de lente, bloemen te doen bloeien enzovoort. Dit is het begin van een heus avontuur, waarin Daan op zoek gaat naar het boek en strijd moet leveren tegen de trollen.

Usonen! kaj Verdaj bomboj kontraŭ grizaj katakomboj (Evgenij Georgiev)

 

2 originalaj, satiraj scienc-fikciaj noveloj. "En niaj vejnoj fluas verda sango! Al malamikoj – morton; al Patrujo – dankon! Esperantuj' karesos nin per Zamenhofa barb', kaj perfidulo pendos sur proksima arb' !" Cele al la kapoj de povraj apostatoj flugrapidis etaj arĝentaj ĵetlancoj, kiujn ne eblis iel eviti. La birdo abunde sputis tiujn terurajn pikilojn per flugiloj. Reformisto, kvazaŭ ruĝa pinglokuseneto, kun truita sangokovrita kapo agonie kuŝis ie sub benko.

Vojaĝo al la Centro de la Tero (Jules Verne, Shenghao Hu)

 

Germana profesoro hazarde trovas pergamenon kun runaj literoj, kiu instigas lin fari vojaĝon kun sia nevo al la centro de la tero. Tie ili renkontas multajn danĝerojn kaj malfacilaĵojn. Kion ili vidas interne de la tero? Ĉu ili sukcese atingas la cellokon? La romano entenas diversfakajn sciojn kaj spegulas la vivon de sciencisto en la 19-a jarcento. Ĝi estas interesa speciale por esperantistoj.

Vortludoj (Lode Van de Velde)

 

Ĉu vi ŝatas akrostikojn, ambigramojn, anagramojn, drudelojn, enigmojn, kalemburojn, kriptogramojn, lipogramojn, palindromojn, pleonasmojn ....? Se jes, jen tiu ĉi libreto estas io por vi.